Witam na moim blogu.

Dziękuję za odwiedzenie mojego bardzo skromnego blogu.
Niezgłębione jest Miłosierdzie Boże. Doświadczyłem to w przeciągu już bardzo długiego życia.
Dziś ludzie zajęci są sprawami doczesnymi a nie myślą o wieczności.
Z moimi doświadczeniami życiowymi, pragnę się dzielić. Co było złe uważam, błędy należy naprawić. Co dobre, trzeba naśladować. Dlatego podjąłem się prowadzenia mojego blogu ze względu szczerej życzliwości do Czytelników.
Na moim blogu zachęcam do czytania artykułów, tak wyszło, że religijnych.
Przeżywałem różne etapy życiowe zanim poznałem drogę do Pana Boga. I tym właśnie chcę się podzielić.

Zauważyłem jak Pan Bóg wciąż otacza mnie Swoją Opatrznością.
Teraz słyszymy dużo o rzezi wołyńskiej. Ja tą rzeź przeżyłem, bowiem na Wołyniu się urodziłem. Z Wołynia wywieziony byłem w raz z moją rodziną do obozu hitlerowskiego. Opatrzność Boża sprawiła, że wszyscy zostaliśmy cudem wypuszczeni na wolność.
Front wojenny II wojny światowej przeżywałem w pobliżu Warszawy. Bombardowania, ostrzeliwania wszyscy przeżyliśmy za wyjątkiem moich obu wujków. Kobiety ocalały. Mój ojciec już był mieć rozstrzelany a jednak ktoś nadszedł w chwili rozstrzelania i mojego ojca ocalił. Potem żył on jeszcze długo aż ponad 90 lat.
Dzienniczek św. Faustyny Kowalskiej poznałem dopiero nie tak dawno. Ta lektura mnie bardzo zaciekawiała i za tym śladem poznałem Chrystusa w Ewangelii.
Studiowałem również inne religie świata dla własnego zainteresowania.
Żeby nie poznanie Chrystusa i Jego Miłosierdzia do grzesznika, trwałbym nadal w błędzie życiowym.

Dlatego, cóż mogę dać dziś człowiekowi troszczącemu się o bogactwa i zaszczyty tego świata !?
Z mojej życzliwości i troski o zbawienie każdego człowieka, prowadzę ten blog.
Jeśli porównuję np.: Islam i Ewangelię, to nie znaczy, że ja Islamizuje Europę.
Porównanie Ewangelii z Koranem, powinno być powszechnie znane, bo wyznawcy Islamu często bywają naszymi sąsiadami. Żydzi, mahometanie i inne wyznania urozmaicają nasz kraj w bogatą kulturę. Oni również należą do owczarni Chrystusa, chociaż są Oni z innej owczarni, por.: „ Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mojego i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz, dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaje, aby je potem znów odzyskać…”
J.10,16-18.

Polska jest krajem tolerancyjnym od wieków. W Polsce chroni się wielu różnych uchodźców, pomimo tego, że Polska była przez wiele lat pod zaborami, pod okupacjami i często przeżywała różnorakie klęski. Pan Bóg dał światu z Polski wielkiego papieża bł. Jana Pawła II.

Zapraszam więc do mojego blogu i proszę razem ze mną rozmyślać o Opatrzności i Miłosierdziu Bożym oraz o życiu wiecznym.

Mój kontakt: wlozal@op.pl